Meny Stäng

Första linjen psykiatri

Sedan december 2021 erbjuder Sköndals husläkarmottagning i samarbete med Kognitiva Teamet Barn och Ungdom, bedömning, rådgivning och behandling för barn och ungdomar upp till 18 år. Vi vänder oss till barn och unga som uppvisar symtom på lättare till medelsvåra besvär inom psykisk ohälsa.

Kognitiva Teamet Barn & Ungas målsättning är att få barn och ungdomar att må bättre och höja deras livskvalité. Det kan handla om besvär som nedstämdhet, stress, ångest, oro, ätstörningar, sömnsvårigheter, fobier och mycket mera. Vid misstanke om neuropsykiatrisk diagnos som ADHD, ADD, aspberger, autism med mera kan även initial screening utföras.

Att besöka oss är kostnadsfritt. Ett besök äger rum över video eller på plats på vår mottagning. Beroende på behov och önskemål kan besöken kan äga rum med både föräldrar och barn.

Du som är 16 år eller äldre kan själv boka tid. Du som är förälder kan göra en vårdbegäran för ditt barn som är mellan 6 – 17 år.

Om Kognitiva Teamet
Kognitiva Teamet har funnits sedan 2007 och bedriver på uppdrag av Region Stockholm både specialistvård och primärvård.

Läs mer och boka tid här.